Create a free parental agreement, developed by a psychologist 

Before
agreement
Here you will find information about what to think about before filling out the co-parenting agreement
Co-parenting agreement
Create a free co-parenting agreement, developed by a Norwegian psychologist
After 
agreement
What to do after you have an agreement that is, or is not followed up

Coparentingagreement.com offers a free template developed by psychologist for the preparation of the access agreement

Mer ↓

All parents who move from one another and have children together would benefit from a co-parenting agreement. This is to have a clear overview of the parents about when they should be with their children. This agreement can be filled out and brought to mediation/lawyer to facilitate the session and / or used as private agreement.

Co-parenting agreement is developed by Psychologist Sharthan Simoons with broad experience in family therapy and
25. TIME AS. Please read disclaimer before using this site.

Registrer deg gratis for å opprette en samværsavtale mellom to foreldre 

Ved å registrere deg som bruker kan du sende samværsavtalen til den andre parten og få beskjed når han/hun har godkjent eller endret avtalen. Dette lettgjør kontakt mellom partene.

Du kan også legge avtalen i en kalender og loggføre når hver part opprettholder avtalen (premium tjeneste). Les mer her

Bruk din Facebook profil til å registrer deg. Samværsavtalen.no vil aldri poste noe på din side.

Facebook
Enter HTML code here
Registrer

Newsletter

Sign up to the newsletter and receive emails with the latest updates on the page.

Newsletter

Hvordan kan Samværsavtalen.no hjelpe deg?

  • Oversiktigli
  • Utarbeidelse av samværsavtale
  • Mindre tid på konflikte
Feedback
© 2015 Copyright 25.TIME AS